سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی

87/11/28
8:27 ص

 ذبح عظیم!

 

سه روایت تاریخی بی هیچ مقدمه و مؤخره:

1. پیامبر خدا محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمود: « انا بن الذبیحین‏» یعنى‏ اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمن و عبداللَّه بن عبد المطلب.

« اما عبد اللّه بن عبد المطلب پدر آن بزرگوار است و تفصیل آن این است‏ که عبد المطلب را فرزندى نبود وقتى بحلقه در کعبه آویخت و دعا کرد که خداوند عز و جل ده پسر باو عطا کند و نذر کرد که اگر خداوند ، ده پسر به او عنایت کند یکى از آنها را قربانى کند.

دعاى او به هدف اجابت رسید خداوند ، ده پسر باو عطا کرد گفت که چون حق تعالى دعاى مرا مقرون به اجابت فرمود من هم باید به نذر خود وفا کنم پس فرزندان خود را داخل کعبه نمود و قرعه زد میان آنها قرعه به نام نامى عبداللَّه پدر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بیرون آمد و چون عبد اللّه را بیش از همه فرزندان دوست میداشت ثانیا قرعه زد باز بنام عبد اللّه بیرون آمد ثالثا قرعه زد باز باسم عبد اللّه بیرون آمد عبد اللّه را گرفت و او را حبس کرد و عزم کرد او را قربانى کند قریش جمعیت کردند و او را ممانعت کردند از این عمل زنان عبد المطلب گریه و زارى میکردند و صیحه مى‏کشیدند تا آنکه دختر عبد المطلب پیش آمد و گفت اى پدر فکرى بخیال من رسیده است که مى‏شود عذرى شود از براى تو میان تو و خدا در باب کشتن فرزند خود گفت اى دخترک چه عذرى به نظر تو رسیده است تو دخترى هستى مبارکه و میمونه گفت شتران چرنده که دارى بیاور و قرعه بزن بنام عبد اللّه و شتران تا پروردگار از تو خوشنود شود عبد المطلب فرستاد شتران خود را حاضر ساخت و ده شتر از میان آنها جدا کرد و قرعه زد بنام آن شتران و عبد اللّه قرعه بنام عبد اللّه بیرون آمد پیوسته ده شتر ده شتر زیاد میکرد و قرعه میزد بنام عبد اللّه بیرون مى‏آمد تا این که رسید بصد نفر شتر پس قرعه به نام شتران بیرون آمد بیک مرتبه چنان صداى تکبیر قریش بلند شد که کوه تهامه به لرزه در آمد عبد المطلب گفت نمیشود این مطلب تا من سه مرتبه قرعه نزنم پس سه مرتبه قرعه زد بنام شتران بیرون آمد چون مرتبه سیم قرعه را تمام کرد زبیر و ابو طالب و سایر برادران عبد اللّه را از زیر پاى عبد المطلب بیرون کشیدند و او را بر دوش گرفتند و چون عبد المطلب صورتش را بر روى خاک گذاشته بود پوست صورتش کنده شده بود و او را بلند میکردند و میبوسیدند و خاکى که بر لباس و بدن او نشسته بود میریختند و عبد المطلب أمر کرد شتران را در خروره نحر کنند و خروره موضعى است میان صنعا و مروه که در آن موقع بازار مکه بود و معروفست و عبد المطلب جمیع شتران را نحر کرده و از آن شتر چیزى تصرف نکرد ... و اگر عمل عبد المطلب حجت نبود و قصد او بر قربانى کردن فرزندش عبد اللّه مثل قصد ابراهیم‏ خلیل الرحمن در قربانى کردن فرزندش اسماعیل نبود پیغمبر فخر نمیکرد به نسبت دادن خود را باین دو نفر و نمیفرمود انا بن الذبیحین‏»

 

2. « اما اسماعیل آن پسر بردبار و حلیم است که حق تعالى مژده داد ابراهیم (علیه‌السلام) را بوجود او و چون به اوان بلوغ رسیده و در جوانى و خوشروئى عدیل و نظیر نداشت ابراهیم باو گفت اى پسرک من پیوسته در خواب مى‏بینم که ترا ذبح میکنم یعنى پیاپى در خواب خطاب الهى بمن میرسد که داغ فراق چون تو فرزندى بر دل بریان نهم و ترا بزخم بیدریغ قربانى کنم پس بنگر در این کار چه چیز مى‏بینى اسماعیل عرض کرد راضى هستم برضاى خدا اى پدر بزرگوار بکن آنچه مأمورى و بجاى او آنچه در خواب ترا نموده‏اند و اسماعیل نگفت اى پدر مکن آنچه مى‏بینى چون اگر این طور گفته بود کشف از عدم رضاى او مى‏نمود زیرا که پدر قتل پسر را نمى‏پسندد اى پدر زود باشد که بیابى مرا در این امر اگر خداى من بخواهد از صبرکنندگان بر ذبح یعنى اگر توفیق سبحانى قرین حال من باشد متحمل این بلیه عظیم شوم و اصلا جزع نکنم چون که ابراهیم (علیه‌السلام) بر ذبح او عزم نمود و مصمم شد و اسباب ذبح فراهم آورد حقتعالى فدا فرستاد از براى او بذبح عظیم و ... حقتعالى بدون اسباب بید قدرت ایجاد کرده بود تا این که آن را فداى اسماعیل قرار دهد پس تا روز قیامت هر چه در منا فدا خواهد شد فداى اسماعیل است و این یکى از آن دو ذبح است ... و هر جهتى باعث شد که اسماعیل را خداوند نگذاشت قربانى شود بهمان جهت عبد اللّه را نگذاشت قربانى شود و آن جهت این بود که وجود مبارک حضرت ختمى مرتبت (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در صلب آنها استقرار داشت پس ببرکت وجود پیغمبر و ائمه علیهم السلام خداوند این حکم را از آنها مرفوع ساخت پس این سنت در میان مردم جارى نشد که اولاد خود را قربانى کنند و اگر نه این بود بر جمیع مردم واجب میشد که در هر عید قربان اولاد خود را قربانى کنند بجهت تقرب درگاه حضرت حق سبحانه پس هر چه در عید قربان مردم بجهت قرب خداوند قربانى کنند فداء اسماعیل است تا روز قیامت»

 

3. « از فضل بن شاذان مروى است که گفت از حضرت رضا (علیه‌السلام) شنیدم که میفرمود هنگامى که حق تعالى حضرت ابراهیم (علیه‌السلام) را امر فرمود که جاى فرزندش اسماعیل بره که از براى او فرستاده بود قربانى کند ابراهیم (علیه‌السلام) از خداوند آرزو کرد که کاش فرزند خود اسماعیل را بدست خود در راه خدا قربانى میکردم و کاش مأمور نشده بودم بقربانى کردن بره جاى اسماعیل تا اینکه قلب من رجوع کند و قلب پدرى شود که عزیزترین فرزندان خود را بدست خود در راه دوست قربانى کند و باین سبب درجه‏هاى او بلندتر شود از کسانى را که حق تعالى بآنها ثواب عطا فرموده بجهت نزول مصائب به آنها حق تعالى وحى بسوى او فرستاد که اى ابراهیم از مخلوق من کیست دوست‏تر بسوى تو عرض کرد پروردگارا این همه مخلوق را که آفریدى احدى را بیش از حبیب تو محمد مصطفى (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دوست‏تر ندارم حق تعالى به او وحى فرستاد که آیا او را بیشتر دوست میدارى یا خود را عرض کرد بلکه او را فرمود فرزند او را بیشتر دوست میدارى یا فرزند خودت را عرض کرد بلکه فرزند او را فرمود قربانى شدن فرزند او بر دست دشمنان او از روى ظلم بیشتر دل ترا بدرد مى‏آورد یا قربانى کردن فرزند خود را بدست خود در اطاعت من عرض کرد بلکه قربانى شدن فرزند او بر دست دشمنان او بیشتر دلم را بدرد مى آورد فرمود اى ابراهیم طائفه را گمان برسد که از امت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشند و بکشند فرزند او حسین را بعد از او بجور و ستم مانند آنکه بره را ذبح کنند یعنى قتل آن حضرت نزد آنها عظمى ندارد و مستوجب شوند باین سبب سخط و غضب مرا پس فریاد و فغان ابراهیم (علیه‌السلام) بلند شد و دل او به درد آمد و شروع کرد به گریه کردن پس خطاب از مصدر جلال الهى رسید که اى ابراهیم جزع و فغان تو را فداى فرزندت اسماعیل قرار دادم مثل آنکه اسماعیل را بدست خودت فدا کرده چون بر حسین (علیه‌السلام) و قتل‏ او گریه کردى و واجب گردانیدم از براى تو بلندترین درجات کسانى را که ثواب دادم بجهت مصائب و این است تفسیر قول حق تعالى که میفرماید وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم‏»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منبع : عیون أخبار الرضا ع-ترجمه آقا نجفى، ج‏1، ص: 151 تا 154

 

 حامد عبداللّهی

http://www.hamedona.parsiblog.com/814242.htm

 

********************


پیام رسان

+ به مش حسن آباد خوش آمدید http://www.ddddd12.ir -------------http://smsireram.ir/ddddd12

+ نرم افزارهایی که درایو مجازی می سازند Virtual cd network m. DAEMON Tools pro A. Alcohl 120% v.2 Virtual CloneDrive Virtual CD ابتدا با استفاده از کلن سی دی از سی دی خود ایمیج بگیرید ما افتخار داریم دو سی دی قرآنی بدین صورت برای همشهریان عزیز بهابادی به طور رایگان نصب و اجرا نماییم نشانی: خ. ملاعبدا... ، نبش ک.شهید امینی پور ddddd12

+ ممنون که از سایت موزه علوم طبیعی بهاباد بازدید نمودید موفق باشید

+ bahabadmuseum.com/index.php

+ موزه علوم طبیعی بهاباد یزداین موزه در چهار بخش جانوران ،گیاهان ،سنگها وفسیلها و موزه میکروسکوپیک فعالیت دارد.<br>http://www.bahabadmuseum.com/index.php/about-us/introduction.html<br>

+ نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا<br>آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا<br>بوستان گویی بتخانه‌ی فرخار شده‌ست مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنا<br>پمنوچهری دامغانی

+ دوستان سلام تارنمای موزه علوم طبیعی بهاباد تغییر کرد مجدداّعبارت موزه علوم طبیعی بهاباد را در وب جستجو نمایید

+ دوستان سلام تارنمای موزه علوم طبیعی بهاباد تغییر کرد مجدداّعبارت موزه علوم طبیعی بهاباد را در وب جستجو نمایید

+ دوستان سلام تارنمای موزه علوم طبیعی بهاباد تغییرکرد مجدداّعبارت موزه علوم طبیعی بهاباد را در وب جستجو نمایید

مشخصات مدیر وبلاگ
 
HD[0]
 

سلام به وبلاگ انگور غریبی خوش آمدید اجتماعی - ادبی - فرهنگی http://angoor.parsiblog.com


لوگوی وبلاگ
 

عناوین یادداشتهای وبلاگ
خبر مایه
بایگانی
 
لینک‌های روزانه
 
صفحه‌های دیگر
دسته بندی موضوعی
 
منتظران چه می گو یید ، 02 ، سیدالشهدا ، اشعار ، امیرالمؤمنین‌ علیه السّلام ، ارتباط سازی ، 3gp ، عجایب ، مهدویّت ، علائم و نشانه های ظهور ، فایل ، عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12 ، عزاداری محرّم96 -95- بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-جوش دوره ، لیست کتب مهدوی ، موبایل و تلفن همراه ، موعود شناسی و پاسخ به شبهات ، قرآن ، قرآن در کلام قرآن ، علمی ، عنایات حضرت مهدی عج ، امام مهدی عج در نگاه امام خمینی ره ، دانلود 14 کتاب ارزشمند در مورد امام دوازدهم ، دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت ، دانلود مراسم عزاداری محرّم نود ویک ، برنامه ، بهاباد یزد ، پرستوی مهاجر ، پسوند ، پشت پنجره های بقیع ، پل ساز ، پیامک ظهور ، پیامک ها و اشعار مختص امام زمان علیه السّلام ، پیراهن آبی ، تأملی در نشانه های حتمی ظهور ، تحولات شش ماهی پایانی منتهی به ظهور ، حوادث ماه رجب ، تشرف آیه الله العظمی نجفی مرعشی ، تشرف سید بحرالعلوم ، تصاویر منتخب گل- بهار 94 ، تصاویر منتخب94 ، تصاویر مهدوی عج ، تصویر منتخب94 ، تو کجایی گل نرگس؟ ، توجیه علمی طلوع خورشید ازمغرب ، تیتراژ پایانی سمت خدا- به طاها به یاسین ، جاماندگان اربعین ، جزیر? خضراء ، جستجوی فارسی در گوگل ، جــمـال محمّــد ص ، جوش دوره ، چند پیشگویی که اتّفاق افتاده ، حاج صفرعلی موحدی نسب ، حبل المتین ، حق طلبی نامزد انتخابات 92 چادرملو بهاباد غلام خنده رو ، حلّال مشکلات بشر ذکر یا علی(ع) ، حوادث‌ شش ماه پایانی منتهی به ظهور‌ ، خادمین حرم رضوی در بهاباد ، خدّام محترم حرم رضوی در بهاباد ، خوراکی هایی که بهتر است باهم نخورید ، دابة الارض ، دارالقرآن ، داستانهای ما ، داعش پیش‌قراول خروج سفیانی ، 90 فایده در دعا برای فرج امام زمان (عج) ، 90 فایده در دعا برای فرج امام زمان(عج) ، apk-pdf-java ، dd12 ، dd14 ، dddd12.ir ، http://www.ddddd12.ir ، m92 ، salavat ، www.ddddd12.ir ، آب را گل نکنید ، آتش به اختیار ، آتشی در مغرب و مشرق ، آخرین نشانه ، آرزوی علی ، آشنایی با آیت‌الله مولوی قندهاری ، آمد بهار ، آمده ام، شاه پناهم بده ، آموزش مناسک حج ، آیات قرآن کریم در شأن امام حسین (علیه السّلام) ، آیات قرآنی ظهور حضرت حجّت عج ، اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص) ، اسم امام علی علیه‌السّلام در قرآن کریم ، 26m ، 26m.ir ، اشعار مذهبی ، اعجاز عددى=03 ، اللّهمّ عجّل لولیک الفرج ، الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم ، امام زمان(عج)-مناجات ، انتظار جانان ، اندروید ، انواع سی دی انواع سی دی ، ای بهشت قرب احمد فاطمه (س) ، ای تمام عشق ، بر در دوست ، برای ضامن آهوها ، دانلود کتاب عصر ظهور در 3 فرمت ، دانلود کتب در باره امام زمان عج ، دانلود کلیپ جوانترین مداح ، دانلود کلیپ های بی نظیر ، دانلود کلیپ های بی نظیر از همه چیز ، دانلودترتیل استاد منشاوی سوره اعراف ، دانلودجوش دوره ، دانلودکلیپ طنز میلاد ، در آوردن خودرو از زمین باتلاقی ، درایو مجازی ، دست های انتظارم به آسمان رسیده ، دعا برای ظهور ، دمدمه های ظهور ، دمشق نقطه حساس درآخرالزّمان ، دیوان اشعار فاطمیّه ، ذ بح عظیم ، ذبح عظیم در قرآن ، ذخیره مطالب اینترنتی ، ذکر و نام امام علی علیه السُلام ، رایانه ای ، رد باران ، زائرین پیاده-بهابادیزد ، زخمه های فراق ، ساخت دیسک فیلم دی وی دی ، ستاره رازدار ، سخنرانی حجت الاسلام سیدحسن آیتی پیرامون مهدویت و آخرالزمان ، سروده آقای حسن لقمانی در وصف شهدای بهاباد ، سرودی در وصف امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف ، سلام شهیدان نثار تو ، سلام و معرفی ، سیب ، دانلود 26ماه انتظار با علائم ظهور=pdf ، دانلود تفسیر تسنیم آیه الله جوادی آملی ، دانلود چاوشی و نوحه خوانی ، دانلود سخنرانی دکتر فرهنگ ، دانلود صوتی ، مراسم زنجیر و سینه زنی ، محرّم نود و پنج ، mp3 ، m ، دانلود صوتی ای ماه تابنده ای موج توفنده ، دانلود صوتی ایّام فاطمیّه ، دانلود عشق یعنی ، دانلود علائم ونشانه های ظهور ، دانلود مجموعه مداحی های محرم نزارالقطری ، دانلود مداحی محرّم نود و سه برای موبایل ، دانلود مراسم زنجیر و سینه زنی محرّم نود و پنج ، امام مهدی(عج)، خشونت یا رأفت؟ ، امیر المؤمنین علیه السّلام ، امیرالمؤمنین علیه السّلام ، عدس و ماش ، عرفه ، عزاداری محرّم 96 بهابادیزد=vob ، عزاداری محرّم بهابادیزد=نماشا-mp4 ، شاه وفا ، شاید این جمعه بیاید، شاید ، شب اربعین 96، بهاباد یزد ، شب سیزدهم محرّم 95=vobدیجیتای ، شباهت های امام عصر (عج) به انبیا علیهم السّلام ، شباهتهاى حضرت زهرا (علیها السّلام) وحضرت مهدى (علیه السّلام) ، شعر شهریار تقدیم به مهدی موعود عج ، شعر علامه میر جهانی برای امام زمان(عج) ، شعرحجاب ، شعرخوانی حسن حاتمی شعر رنو ، شهید یوسفی ، صلوات ، صلوات بر حضرت فاطمه ، صندوق صدقات ، عاشقانه با مولا ، عنایت امام رضا(ع) به یک شهروند کانادایی ، ‏ امام حسین ع ، قرآن دیجیتالی ، قرآن دیجیتالی الذکر ، قطعه ای از بهشت ، کامل مدیا پلییر ، کشته من را مشک خالی ، گواهی و شهادت آب ، لولا فاطمة ، نشانه ای از آخر الزمان ، نشانه هاى ظهور او ، نقش یمنی‌ها در ظهور ، نگاهی به پرچم های سیاه پنج گانه در روایات ، رمزگشایی از پرچم اسر ، نیامدی ، هوای بقیع ، واقعا این ژاپنی ها مغزشون کار می کنه ، ویروسی نشوید ، یا فاطمـه (سلام ا... علیک) اشفعی لناعندا... ، یــــاران خراسـانی ، کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد ، کانالهای کلیپ های جالب و دیدنی در سایت نماشا ، کبوتر حرم ، کتاب عصر ظهور استاد علی کورانی ، کربلای انتظار ، کلیپ مناسبتی طنز میلاد ویژه جشن ها و اعیاد ، متن نوحه محرّم 92 ، مجلّات انتظار ، مجموعه ها ، مجموعه ی کتاب های اسلامی پایگاه لبیک=pdf ، محرّم نود و سه=vob ، محرمات احرام در مناسک حج ، محسن شهید ، مدح یمن و یمنی ها در روایات ، مدّاحی هادی منصوری نژاد ، مراسم زنجیر و سینه زنی محرّم 95، vob، جوش دوره ، مراسم عزاداری محرّم 93 ، مرثیه خوانی آقای غفّاری در محرّم نود و پنج ، معرّفی ، مفاتیح الجنان ، مقدس اردبیلی ، مناسک و احکام حج استاد ملانوری ، عزاداری محرّم96، بهابادیزد، ddddd12 ، عزاداری محرّمmoharram91-93-95-mp4 ، عزاداری محرم 97بهاباد یزد ، عشــق یعنــی ، عصر انتظار ، علائم حتمی ظهور/ چرا درفش یمنى از درفش خراسانى هدایت بخش‌تر است؟ ، فتنه ای در شام ، فراق فاطمه سلام ا... علیها ، فرجام اسرائیل در تورات ، فضیلت ماه رجب ، قبولم کن عمو جان ، علم الکتاب ، عِلْمُ الْکِتابِ ، علما شیعه و سرود انتظار ، علمدار ،
صفحات اختصاصی
 
لوگوی دوستان
 
دوستان
 

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ