سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نشانه ای از آخر الزمان

یک آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:
زمانی که پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و
مار به آن حمله می کند .....منجی
ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است

نشانه ای از آخر الزمان