سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

شباهتهاى حضرت زهرا (علیها السّلام) وحضرت مهدى (علیه السّلام)

شباهتهاى حضرت زهرا (علیها السّلام) وحضرت مهدى (علیه السّلام)

نویسنده : علی مصلحی

بین این دو بزرگوار شباهتهایى در اسمها وصفات وجود دارد؛ که در ذیل به بیست وپنج مورد از آن اشاره مى شود. ادامه مطلب...