سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

آب را گل نکنید

آب را گل نکنید . . . 

شاید از دور علمدار حسین
 مشک طفلان بر دوش
زخم و خون بر اندام 
می رسد تا که از این آب روان
پر کند مشک تهی،
 ببرد جرعه آبی برساند به حرم
تا علی اصغر بی شیر رباب
نفسش تازه شود و بخوابد آرام
آب را گل نکنید . . .
که عزیزان حسین
همگی خیره به راهند که ساقی آید
و به انگشت کرم
گره کور عطش بگشاید 
آب را گل نکنید
که در این نزدیکی
عابدی تشنه لب و بیمار است
در تب و گریه اسیر 

آب را گل نکنید . . .
 که بود مهریه مادرشان
نه همین آب که هر جای دگر رود و نهری جاریست
 مهر زهرای بتول است
از همین است که من می گویم
 آب را گل نکنید، آب را گل نکنید . . . 

-----------------

http://sakhamenei.mihanblog.com/post/1788

----------------