شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين موزه در چهار بخش جانوران ،گياهان ،سنگها وفسيلها و موزه ميکروسکوپيک فعاليت دارد. بخش جانوران: بخش جانوران که اکنون شامل پنج سالن مي باشد ،انواع بي مهرگان و مهره داران در معرض نمايش گذاشته شده اند. الف: بي مهرگان: نمونه هاي مختلف بي مهرگان ،شامل اسفنجها ،کيسه تنان ،خارپوستان ،نرمتنان ،بندپايان مي باشد.تعداد بي مهرگان اين موزه 550 نمونه مي باشد. ب:مهره داران: مهره داران اين موزه شامل موارد ذيل مي باشد: 1-ماهيان:شامل ماهيان جنوب ،ماهيان شمال ،ماهيان آبهاي داخلي و اورنومنتال (تزييني وارداتي) مي باشد. تعداد ماهيان،560 نمونه مي باشد. 2-دوزيستان ،خزندگان، پرندگان وپستانداران:تعداد نمونه هاي اين قسمت بيش از 250 نمونه مي باشد. در مجموع بخش مهره داران ،شامل 810 نمونه مي باشد. بخش گياهان: بخش گياهان اين موزه شامل داروهاي گياهي ،دانه ها وگياهان فيکس شده و گلداني مي باشد.مجموع بخش گياهان ،شامل250 نمونه مي باشد بخش سنگها وفسيلها: در اين بخش ،انواع سنگ،فسيل ومينرال در معرض نمايش گذاشته شده است.تعداد نمونه هاي اين بخش بيش از 420 قطعه با ارزش مي باشد. بخش ميکروسکوپيک: اين بخش که به تازگي به مجموعه موزه اضافه شده است تصاوير زيباي دنياي ميکروسکوپي ولامهاي ميکروسکوپي ارزشمند و در عين حال جذاب را در معرض ديد علاقمندان قرار داده است. شاخصه ها: اين موزه در سه شاخصه مهم آبزيان ،سنگ وفسيل وبعد آموزشي،جزء موزه هاي مطرح کشورمي باشد: 1-آبزيان:اين موزه در بخش آبزيان يکي از موزه هاي غني کشور محسوب مي باشد.به طوري که در بخش آبزيان شمال ، موزه دوم کشور محسوب مي شود.موزه علوم طبيعي بهاباد توانسته است بيش از 95 درصد آبزيان شمال را گردآوري نموده و به شکل فيکس شده در معرض نمايش بگذارد. 2- سنگ ،فسيل:به اذعان کارشناسان موزه علوم طبيعي بهاباد در بعد سنگ ،فسيل ومينرال موزه برتر کشور محسوب مي شود.عامل مهم مطرح بودن اين موزه در اين بخش ،تنوع بالاي مينرالهاي کمياب معادن کشور مي باشد،که جذابيت خاصي به سالن سنگ وفسيل اين موزه داده است. 3-آموزش عيني:يکي از شاخصه هاي مهم اين موزه که در عين حال يکي از اهداف مهم تأسيس اين موزه بوده است،آموزش عيني علوم تجربي در مقاطع مختلف آموزشي بوده است http://www.bahabadmuseum.com/index.php/salons.html
گروه موزه علوم طبيعي بهاباد
vertical_align_top