سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

دست لطف

دست لطفت برسرم ، معراج هفتصد آسمان

نورباران الستی مهدیا برجانمان

میم نامت بوسه گاه کلک مردان خدا

غرق گشتن دروجودت توشه ی انبانمان

منتظردرراه اسبت درنشستن تا ابد

کمترین ناز وجودت را خریدن علقه ی ایمانمان

چشم بستن بر تمام درد و درمان فراق

گوش جان دادن به پیغام سروشت هرزمان

سرکشیدن ساغرهفتاد ساله درد و رنج

تیرآه ازدل کشیدن در فراقت ، خنجرپنهانمان

وصف خال دلربایت لحظه های انتظار

دل به غیر تو نبستن شیوه ی مردانمان

مهدیا جانم فدایت ، چشمها درانتظارت

شوق دیدار ولقایت را نمودن کارمان

=====

معرفی کتب

حماسه ی تاریخی  مشهد اردهال

مجید زجاجی کاشانی

**********

چهارده گفتار پیرامون

ارتباط معنوی با حضرت مهدی عج

حجت الاسلام حسین گنجی

**********

مهدی شناسی باپرسش وپاسخ

به ضمیمه دعا

سید حسن یوسفی