سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جرعه‏ای از زلال وحی =01

 

 جرعه‏ای از زلال وحی / قرآن در کلام قرآن

 

 پدیدآورنده:میرصادق سیدنژاد

 

بدون تردید نزدیک‏ترین و بهترین راه شناخت و بهره‏برداری از قرآن، رهنمودهای روشنگرانه خودِ این کتاب بزرگ است؛ چرا که در آیاتی بی‏شمارْ ضمن اشاره به حقیقت قرآن کریم و اهداف بزرگ آن، راه و شیوه‏های صحیح استفاده از این کتاب آسمانی هم تبیین گردیده است. هم‏چنین به موانع بهره‏برداری ازآموزه‏های آن و علل محروم‏ماندن افراد از زلال معارف حیات‏بخش این اقیانوس بی‏کران الهی اشاره شده است. بر این اساس، نخستین گام ورود به سرچشمه جوشان رهنمودهای نورانی و نجات‏بخش این کتاب بزرگ هدایت و انسان‏سازی، گوش جان سپردن به بیانات صادقانه خود قرآن درباره قرآن است.

 

اوصاف و عناوین قرآن

 

قرآن کریم به مناسبت‏های مختلف، از این کتاب با القاب و اوصاف گوناگونی یاد می‏کند.

 

درباره علت و انتخاب این اوصاف و اسامی، دیدگاه‏های متفاوتی وجود دارد. مفسّر بزرگ، ابوالفُتوح رازی (م 552 ق) در مقدمه کتاب تفسیرش، برای قرآن 43 نام آورده است. «حَرالِّی» یکی از دانشمندان بزرگ علوم قرآنی، کتابی در این‏باره نوشته و در آن، نود اسم یا وصف برای قرآن ذکر کرده است. هر یک از اسم‏های قرآن، به ابعاد ویژه‏ای از عظمت وجودی معجزه ابدی خاتم پیامبران دلالت دارد. بعضی از اسامی این کتاب آسمانی عبارتند از: قرآن، فرقان، نور، بصائر، ذکر، رحمت، شفاء، حکیم، مجید، مبارک، مُهَیْمِن، عظیم، برهان و... .

 

نور

یکی از اسامی قرآن کریم «نور» است. در تعریف این واژه گفته‏اند: نور، چیزی است که هم خودش روشن و آشکار است و هم موجب آشکار شدن اشیا و امور دیگر می‏شود. از این واژه، در مجموع 43 بار در قرآن استفاده شده است. اندیشمندان علوم قرآنی در تبیین علت نام‏گذاری قرآن به نور گفته‏اند: آیات این کتاب، از بسیاری از اسرار نهان نظام هستی پرده برمی‏دارد. انسان نیز در پرتو روشنگری‏های آنْ راه سعادت و نیک‏بختی را می‏شناسد و با اطاعت از رهنمودهای آن، از گرایش به انحراف و گمراهی اعتقادی و معنوی در امان می‏ماند. در تعبیر قرآن، نور دو گونه است: نور ظاهری و نور معنوی، و سرچشمه نورانیّت قرآن، ذات مقدس خداوند متعال است و مؤمن با پیروی از این نور، می‏تواند تاریکی‏های تباهی و هواهای نفسانی را پشت سر بگذارد.

 

ذکر

یکی دیگر از نام‏های قرآن «ذکر» است. در مجموعِ آیات قرآن کریم، کلمه ذکرْ بیش از 63 بار آمده، اما فقط هشت بار به عنوان وصفی برای قرآن ذکر شده است. در علت نامیده‏شدن قرآن به این نام گفته‏اند: مجموعه آیات کتاب آسمانی پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در بردارنده اموری چون: موعظه، پند و اندرز، و خبر دادن از سرگذشت اقوام گذشته است. هم‏چنین در بخشی از آیات آن، گاه قسمتی از حقایق دنیا و آخرت به صورت مختصر، و در مواردی به گونه‏ای مفصل بیان شده است تا انسان‏ها، هم از سرگذشت گذشتگانْ و هم از یادآوری وقایع و حقایق دنیا و آخرت پند گیرند و از مسیر هدایت منحرف نشوند.

 

فرقان

در برخی از آیات قرآن، از این کتاب با واژه «فرقان» یاد شده است. این واژه شش بار در قرآن ذکر شده، ولی همیشه به عنوان نام و یا صفت آن به کار نرفته است. در آیه اول سوره فرقان می‏خوانیم: «خجسته باد کسی را که بر بنده خود فرقان فرو فرستاد تا هشدارْدهنده‏ای برای جهانیان باشد».

 

بر این اساس دلیل نامیدن فرقان بر این کتابْ آن است که آیات قرآنْ همواره بین حقّ و باطل جدایی می‏افکند و آن‏ها را از همدیگر متمایز می‏کند و به این ترتیب، به اختلاف اعتقادیِ میان انسان‏ها پایان می‏بخشد. از نظر علم لغت، واژه فرقان، مصدر و به معنای فرق گذاشتن است که به معنای فارق، یعنی فرق گذارنده و جدا کننده به کار رفته است.

 

قرآن

«قرآن» مشهورترین نام کتاب آسمانی ما مسلمانان است. این واژه، به معنای خواندن است و در آغاز، به صورت وصفی برای کتاب آسمانیِ پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به کار رفته، ولی به تدریجْ اسم خاصّ آن شده است. درباره علت نام‏گذاری این کتاب با واژه قرآن گفته‏اند:

 

این وصف از این رو است که خداوند این کتاب را برای پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله خوانده است؛ هم‏چنین این کتابْ مرتبه‏ای از کلام الهی است و چون مرتبه اعلا و مقام حقیقیِ آن بسی بالاتر از آن است که در قالب لفظ بگنجد، خداوند بر مردم منّت نهاده و آن را به اندازه‏ای که به صورت الفاظ خواندنی درآید، تنزل داده است تا مردمان معانی آن را درک کنند.

 

کتاب

یکی از نام‏های قرآن «کتاب» است. لغت شناسان معنای آن را گردآوردن و ثبت کردن گفته‏اند، ولی در اصطلاح، این واژه به معنای نوشتن و نوشته به کار می‏رود. در تبیین اطلاق واژه کتاب به قرآن، نظرات گوناگونی ذکر شده است که از آن جمله است:

 

به قرآن از آن جهت کتاب گفته شده که معنای آن عبارت از مکتوب شأنی است؛ یعنی نوشتنی، همان‏گونه که اِله به معنای پرستیدنی و قرآن به معنای خواندنی آمده است؛ بنابراین، کتاب یعنی چیزی که نوشتنی است. «سُیوطی»، از عالمان علوم قرآن، دراین‏باره می‏نویسد: قرآن را از آن رو کتاب نامیده‏اند که در آن، انواع علوم، قصص و اخبار جمع شده است. واژه کتاب، حدود 230 بار در قرآن آمده است.

 

کلام

واژه «کلام» از دیگر نام‏های قرآن است که تنها چهار بار در این کتاب شریف به کار رفته است. این واژه در سه مورد همراه با مضاف الیه «اللّه‏» است. مفسران در علت نامیده‏شدن قرآن با واژه کلام می‏گویند: قرآن را کلام نامیده‏اند، زیرا در زیباییِ ترکیب لفظی و آهنگ و ترکیبْ به گونه‏ای است که در دل‏ها نفوذ می‏کند و شنونده از شنیدن آن متأثر می‏شود، چنان‏که در تاریخ آمده است، غیرمسلمانانِ بسیاری با شنیدن آیاتی از قرآن، آن‏چنان تحت تأثیر قرار گرفته‏اند که اسلام آورده‏اند. در مواردی هم که این واژه به صورت «کلام اللّه‏» آمده، مراد از کلام، مطلق سخن و دستور است.

 

موعظه

گاهی در توصیف قرآن، از آن به موعظه، پندی برای پرهیزکاران، موعظه‏ای از جانب خدا و... تعبیر می‏شود. موعظه، اسم مصدر و به معنای پند و اندرز است. در تعریف آن می‏نویسند: موعظه، در حقیقت عبارت است از چیزی که موجب رقّت و نرمی دل می‏شود و آن‏را به سوی خدا و پذیرفتن حق مایل ساخته، از سرکشی و عصیان باز می‏دارد؛ بنابراین، موعظه نه تنها برای فهماندن مطلب، بلکه برای نرم کردن دل انجام می‏گیرد. این واژه، نُه بار در قرآن به کار رفته است. اندیشمندان علوم قرآنی معتقدند که علت نام‏گذاری قرآن کریم به این واژه آن است که مردم می‏توانند از اخبار، قصص، احکام، رویدادها، عذاب‏های گناه‏کاران و نعمت‏های صالحان که در قرآن از آن‏ها یاد شده، پند گیرند.

 

شفاء

«شفاء» یکی دیگر از اوصاف است که در برخی از آیاتْ به قرآن اطلاق می‏شود. این تعبیر، چهار بار در قرآن آمده است. شِفاء مصدر و به معنای بهبود بخشیدن و درمان کردن بیماران، و در معنای اسم مصدری، به معنای بهبودی و درمان است. گاهی هم شفاء به دارو و هر چیزی که سبب بهبودی باشد اطلاق می‏شود. قرآن شفاء گفته شده، زیرا مجموعه معارف قرآنی، همانند بسیاری از نعمت‏های الهی، مایه شفای انسان، به‏ویژه از بیماری‏های روحی نظیر کفر، نادانی، گمراهی، کینه‏توزی و... است و از طریق برطرف ساختن این امراضِ معنوی، بسیاری از ناراحتی‏های جسمانی ـ که ریشه روحی و روانی دارد ـ برطرف می‏شود.