سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

درا یو مجازی

 درایو مجازی و فایده آن

درایوی که به شما اجازه می دهد از ایمیج سی دی که بوسیله ی  کلن سی دی در رایانه ذخیره کرده اید

همانند یک سی دی کامل استفاده نمایید درایو مجازی نام دارد و

مهمترین فایده ی آن، این است که دیگر به اصل سی دی نیازی ندارید البته در بیشتر مواقع

==============

 طریقه ی نصب و اجرا

 

الف – ابتدا   کلن سی دی نمره 4  را نصب کنید و سریال آن را در محل در ج سریال وارد و تایید نمایید

ب – سپس از سی دی خود ایمیج بگیرید

ج – بر روی آیکن کلن سی دی در دسک تاپ کلیک و گزینه ی

Vertual clone drive

را انتخاب و تایید نمایید

د – بر روی درایو مجازی ایجاد شده راست کلیک و گزینه ی

Vertual clone drive

را انتخاب کنید و مسیر ایمیج سی دی را

یافته و آن را موو ت نمایید

===========

مسیر ایمیج ظاهر می شود هربار  که رایانه را

روشن می کنید برای استفاده از سی دی

نیاز دارید که با راست کلیک بر

Vertual clone drive

سی دی را فعال نمایید بر روی مسیر کلیک و اینتر نمایید