سفارش تبلیغ
صبا ویژن

معرفی کتاب نوا ئب الدهور

به گزارش آینده روشن، در زمینه علائم و نشانه های ظهور آثار ارزشمند بسیاری تدوین و منتشر شده است. از جمله آثاری که به طور تفصیلی در این باره به نگارش درآمده است، کتاب حاضر است که در طی چهار جلد و هزار و ششصد و نود و پنج صفحه، به حدود چهار صد و هشتاد و چهار علامت با استفاده از آیات و روایات اشاره می کند. 

مؤلف ضمن اشاره به فوائد توجه به علائم و نشانه های ظهور در معرفی این اثر می نویسد: بر حسب تکلیف شرعی بر خود لازم دانستم به قدر استعداد و توانایی خود آن آیات و علامات را که در کتب فریقین متشتت و پراکنده نوشته شده و در دسترس همه کس، خصوصاً عوام نیست جمع آوری کنم و از خود در صفحه روزگار به یادگار گذارم تا خواص و عوام را تذکره و تبصره باشد ـ این کتاب را مشتمل ساختم بر یک مقدمه و دوازده بخش و یک خاتمه.

در مقدمه نخست زندگینامه حضرت مهدی(ع) به همراه وقایع مهم مربوط به آن، نظیر غیبت صغری و کبری مورد اشاره قرار می گیرد سپس به تعدادی از شبهات موجود در آن زمینه همچون طول عمر ـ چگونگی استفاده از امام غائب علت غیبت و ... پاسخ داده می شود. 

ـ بخش اول به احصاء اجمالی علائم ظهور اختصاص دارد که در این قسمت به عناوین حدود چهارصد و هشتاد و چهار علامت اشاره شده است. 

ـ بخش دوم به تبیین علائمی که در آیات قرآنی به آنها اشاره شده است پرداخته می شود. مؤلف در این قسمت ضمن آوردن آیه مورد نظر به روایاتی که در تبیین مفهوم آن از حضرات معصومین(ع) وارد شده است می پردازند. 

ـ در بخش سوم دویست و بیست و دو روایت از پیامبر(ص) به همراه ترجمه و شرح لغات به چشم می خورد که در هر روایت به یک یا چند علامت ظهور اشاره شده است. 

ـ بخش چهارم، چهل و دو روایت از امیرالمؤمنین(ع) در این زمینه ارائه شده است و با این بخش مجموعه مطالب جلد اول و پایان می رسد. 

به این ترتیب در جلد دوم حدود صد و دو روایت از حضرت علی(ع) و امام حسن (ع) و امام حسین(ع) و امام باقر(ع) در تبیین بخش دیگر از علائم ظهور به چشم می خورد که مجموعه این احادیث در سه فصل تنظیم و ارائه شده است. 

در جلد سوم که مشتمل بر بخشهای هشتم و نهم و دهم است حدود صد و نود و دو روایت از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) و امام رضا(ع) و امام جواد(ع) و امام هادی(ع) و امام عسکری(ع) و امام زمان(ع) و اصحاب تابعین درباره قسمتی دیگر از علائم و نشانه های ظهور به چشم می خورد. 

در جلد چهارم که مجموعه مطالب آن در طی سیصد و هیجده صفحه تنظیم شده است در ضمن دو بخش به پیشگویی های کهنه و منجمان و علمای جفر و اهل کشف و شهود و هیمنطور اخبار تورات و انجیل دیگر کتابهای آسمانی درباره ظهور و نشانه های آن پرداخته می شود. 

لازم به تذکر است که در پایان هر جلد فهرست مطالب هر جلد به طور مجزا مورد اشاره قرار می گیرد.

«نوائب الدهور فی علائم الظهور»، نوشته   میر جهانی را انتشارات کتابخانه صدر، در چندین نوبت منتشر کرده است