سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علی نبیو همین کتک هایی که دیدی

علی نبیو همین کتک هایی که دیدی

 

علی نبی نامی گویا درکاری اهمال کرده بوده است ومورد مواخذه قرارگرفته ،کار از جرّ وبحث به زد وخورد می انجامد و علی نبی که قدرت بیشتری از حریف داشته اورا کتک مفصلی می زند . طرف مقابل هم خود را نباخته و پس از کتک خوردن بلند می شود ولباس های خود را از گرد وخاک پاک می کند وگردن می افرازد وخطاب به علی نبی می گوید :« علی نبیو اگر دوباره ازاین غلط ها بکنی، همین کتک هایی که دیدی !»

این عبارت را به طعنه به کسی گویند که بارها ازکسی شکست خورده

ویا ضعیف تر از اوست امّا باز او را تهدید توخالی کند

 

کتاب فرهنگ مردم بهاباد 

سید علی رضوی بهابادی