سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ذکر و نام امام علی علیه السُلام

شکر خدا که نام علی در اذان ماست 

ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست 

ذکر علی عبادت مختص شیعه است 

این اسم اعظم است که ورد زبان ماست

 

با هر نفس علی شده ذکر لبم مدام

این " یاعلی " همیشه رفیق لبان ماست

از " یاعلی " زبان و دهان خسته کی شود؟؟

اصلا زبان برای همین در دهان ماست

 

دنیا و آخرت به خدا نیست جز علی

بغض علی جهنّم و حبّش جنان ماست

 

ما را گمان کنم ز علی آفریده اند

عشقش سرشته در گل ما ، بند جان ماست

 

ما شیعه زاده ایم ، خدا را هزار شکر

این شیعه زادگی شرف خاندان ماست ما عاشق علی شده ایم و بدون شک

این هم ز پاکدامنی مادران ماستما را چه کار غیر علی را؟؟ فقط علی

آری علی علی به خدا آب و نان ماستپیرم که سایه اش همه دم مستدام گفت:

عشق علی همیشه و هرجا نشان ماست

-----------

http://ya-javad.mihanblog.com/post/208

----------