سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شفابخشی قرآن از منظر علوم پزشکی

شفابخشی قرآن از منظر علوم پزشکی

الف : تأثیرات قرائت قرآن بر کاهش درد ، اضطراب و افسردگی

1) آقای علیرضا نیک بخت نصرآبادی ، کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تحقیق خود را به

«بررسی میزان تأثیر آوای قرآن بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحی شکم »

اختصاص داده است و در پایان نتیجه گرفته که آوای قرآن باعث کاهش شدت درد در بیماران بعد از اعمال جراحی شکم می شود .

2) گروهی آزمایشی (60 نفر) دختر بصورت تصادفی از بین دانش آموزان دبیرستان انتخاب شدند ، گروهی که حداقل 6 ماه روزانه نیم ساعت به قرائت قرآن پرداختند میزان اضطراب و گرایش به افسردگی آنان به شکل چشمگیری کمتر از آزمودنیهای گروه مقایسه است .

قرآن کریم نقش مؤثری در مقابله با استرس دارد .

1- وحدت شخصیت انسان و رابطه آن با توحید قرآن

2- دمیدن روح امید و ممنوعیت از یاس و ناامیدی در قرآن و کاهش افسردگی

ب : تأثیرات آموزه های قرآن بر بهداشت روانی فردی و اجتماعی بشر :

تحقیقات نتایج مثبت و چشمگیری در مورد مفاهیم و دستورات قرآن بدست آمده است . پژوهشها نشان می دهد که سلامت روان انسانی ، اساسی ترین و مهم ترین مسأله در شخصیت سالم وحدت روان و تعهد مذهبی است .

یکی از صاحب نظران می نویسد :

نتایج نشان می دهد بیمارانی که باورهای مذهبی قوی تر داشتند و اعمال مذهبی را انجام می دهند نسبت به گروه دیگر کمتر افسردگی داشتند و راه طولانی تری را در هنگام ترخیص از بیمارستان طی کرده اند دانستن خدا به عنوان قدرت و منشأ آرامش ارتباط زیادی با پایین بودن افسردگی است .

3- دعوت قرآن به صبر و تأثیر آن در کاهش فشارهای روانی

4- دعوت قرآن به توکل به خدا و تأثیر در حل مشکلات و آرامش روانی

5- تأثیر خدا در آرامش دل و رفع اضطراب و نگرانی

گرد آورنده :خدیجه ابراهیمی

. فصلنامه اندیشه و رفتار (مجله روانپزشکی و روانشناسی ) ،ص 41

. بقره ، 153 و 155 ،آل عمران 200 و …

. احزاب 3 ، آل عمران 159 و ...

                                      http://pardisghoran.persianblog.com