سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92

مستند محسن رضایی ، از آن جهت ارجمند بود که ولو به بهانه تبلیغات انتخاباتی ، نیم ساعت ،

 رسانه ملی را واقعاً «ملی» کرد ، هر چند که بخش هایی از همین مستند

 نیز به تیغ سانسور گرفتار آمد.

ای کاش رسانه ملی ، همیشه این گونه بود و مردم می توانستند ، زندگی خود را

 در آن ببینند ولی ای بسا ، چنین نیم ساعتی تکرار نخواهد شد.