شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

درب کنسرو بازکن برقی

HD

+ [تلگرام] برخي بلاهاي بزرگ و ويرانيهاي شگفت در آخر الزّمان حسن بَصْري به همشهريانش گفته است: بادي زرد از سوي قبله(1) نزد شما مي آيد، و سه روز و دو شب پايدار مي شود، به گونه اي که شب از زرديِ بسيار مانند روزِ روشن شود، و پس از آن، در آب فرورفتن بصره خاهد بود، سپس نشانه هاي پياپي اي از آسمان را پيشبيني کنيد که مانند به رشته کشيدن دانه ها پشت سر هم اند. پس، نخستين نشانه ها آذرخشها، سپس باد زرد، آن گاه بادي پايدار و صدايي از آسمان است که در آن مردماني مي ميرند، و در واسط نابودي بسياري، و در کوفه شگفتيهايي، و در اهواز زمين لرزه هايي مي باشند که خانه هاي آنان گورهايشان خاهند شد، سپس راهها بسته مي شوند. پس، کسي از شهري به شهري نمي رود(2). چنين مي نمايد که اين حديث شگفت از سخنان پيامبر(صلّى الله عليه و آله) باشد، اگرچه حسن بصري تابعي آن را به وي نسبت نداده است. گفتني است، بيشتر رويدادهايي که در اين روايت به آنها اشاره شده است، در ماه رمضان سال قيام امام مهدي(عليه السّلام) روي مي دهند. ————————————————————- 1. چون قبله در سوي جنوب غربي بصره مي باشد، باد يادشده از اين سو مي وزد. 2. التشريف بالمنن، ص 254، فتن ‏سُلَيْلي، ب 41، ح 372 (ترجم سيّد سليمان مدني تنکابني). برگرفته از: جهان در آستان ظهور پژوهش و نوشت سيّد سليمان مدني تنکابني @joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] پديد شگفت روانگرايي و گسيخته شدن زمين که لايه بيروني زمين بر اثر فشار زياد در زير زمين مانند مايع حرکت مي کند! در سال ظهور چنين پديده اي فراوان ديده خاهد شد!

HD

+ [تلگرام] پادشاهي عربستان سعودي رو به زوال است!!! پادشاهي آل سعود در پيِ جناياتي که در بار شيعيان و سنّيان مخالف خِيش انجام مي دهد، رو به زوال و نابودي است، و در سال ظهور امام مهدي(عليه السّلام) شخصي در شب عرفه پادشاه اين کشور را مي کشد و فرداي آن روز خبر مرگش در ميان حاجيان (ايرانيان و عراقيها و سوريها در آن حج نيستند) پخش مي گردد و آورند خبر نيز کشته مي شود و ميان حاجيان در منا کشتاري بزرگ روي مي دهد. کمي قيل يا بعد از اين رويداد، به دستور پادشاه يا شاهزاده، در پيِ احساس توطئه 15 تن از سران کشور که از شاهزادگان مي باشند، دستگير و اعدام مي شوند، و سپس ميان خاندان سعود اختلافاتي روي مي دهد تا آن دستشان به ريختن خون نفس زکيّه (انسان بي گناه) آلوده مي شود و منجر به فروپاشي حکومتشان مي گردد، و سپس خداوند انتقام مؤمنين و مظلومين را با دستان امام مهدي(عليه السّلام) و يارانش از اين شجر ملعونه مي گيرد و شما زيادي از آنان دستانشان بريده و به ديوار کعبه آويزان مي شود و شماري ديگر گردن زده مي شوند!!! در اين بار روايات فراواني هست که در مقال «عربستان سعودي در آخر الزّمان» آنها را ارائه و بررسي خاهيم کرد. سيّد سليمان مدني تنکابني-ايران- قم @joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] روي آوردن مردم به ديدار آرامگاه امام حسين(عليه السّلام) در آخر الزّمان ساختن ساختمانهاي برافراشته و بازارها پيرامون آرامگاه امام حسين(عليه السّلام) و روي آوردن مردم از سراسر جهان به ديدار آن، از نشانه هاي پايان دوران بني مروان يا دوران بني عبّاس و نزديک شدن زمان قيام امام مهدي(عليه السّلام) است. امام رضا از پدرانش از امير مؤمنان -علي-(صلوات الله عليهم) روايت کرده است که وي فرمود: گويا من ساختمانهاي بزرگي را مي بينم که پيرامون آرامگاه حسين(عليه السّلام) برافراشته شده اند، و گويا من کجاوه هايي(1) را مي بينم که از کوفه سوي آرامگاه حسين مي روند، و شبها و روزها نمي گذرند، مگر آن که از گوشه ها و کناره ها سوي آن جا برده شوند، و آن، هنگام پايان پادشاهي بني مروان خاهد بود(2). امام رضا از پدرانش(عليهم السّلام) روايت کرد و فرمود: علي پسر حسين(عليهما السّلام) فرموده است: گويا من ساختمانهاي بزرگي را مي بينم که پيرامون آرامگاه حسين(عليه السّلام) برافراشته شده اند، و گويا من بازارهايي را مي بينم که گرداگرد آرامگاهش را گرفته اند؛ پس، روزها و شبها نمي گذرند، مگر آن که از گوشه و کناره ها سوي آن جا برده شوند، و آن، هنگام پايان پادشاهي بني مروان خاهد بود(3). بي گمان، برخي پژوهشگران پس از آوردن اين روايت گفته است: «و در نسخه اي: ملك بني العبّاس است»(4). بنا بر اين، نشانه هايي که در روايت آمده اند، از نشانه هاي نابودي پادشاهي بني عبّاس در آخر الزّمان خاهند بود. امروزه مي بينيد، چنان که امام علي و نوه اش علي پسر حسين(صلوات الله عليهم) خبر داده اند، پس از فروپاشي زمامداري صدّام در عراق، بازارهايي نو و ساختمانهايي بلند، مانند هتلها، پيرامون حرم حسيني ساخته شده اند، و روي آوردن مردم به زيارت آرامگاه امام حسين(عليه السّلام) افزايشي چشمگير يافته است، به گونه اي که ميليونها تن از شيعيان امام و دوستدارانش براي ديدار آرامگاه شريف وي از سراسر جهان، سواره و پياده، روز اربعين حسيني در ماه صفر از هر سال، به کربلاي مقدّس مي آيند، و بنا بر پيشگوييهاي بيرون آورده شده از روايات اسلامي، مروانيان، مانند بازماندگان حزب بعث و گروه داعش، چند ماه در آخر الزّمان بر عراق چيره مي شوند و شتابان نابود مي شوند، و بني عبّاس چندين سال در آخر الزّمان بر بخشي از سرزمينهاي مشرق فرمانروايي مي کنند و ناگهان نابود مي شوند، و اين گونه خداي متعالي زمينه را براي قيام امام مهدي(عليه السّلام) و پياده کردن فرمانروايي وي بر عراق و هم جهان فراهم مي کند. ---------------------------------------------------------------- 1. مراد از «کجاوه ها» در اين حديث، خُدروهاي جا به جاگر به کار رونده در آخر الزّمان اند. 2. بحار الأنوار، ج 41، ص 287، ب 114، ح 9، با نقل از: عيون أخبار الرضا (ترجم سيّد سليمان مدني تنکابني). 3. بحار الأنوار، ج 98، ص 114، ب 15، ح 36، با نقل از: صحيفة الرضا (ترجم سيّد سليمان مدني تنکابني). 4. بنگريد: فروع الکافي، ج 3، ص 207، کتاب جنائز، ب 68، پاورقي 4 . برگرفته از: جهان در آستان ظهور پژوهش و نوشت سيّد سليمان مدني تنکابني @joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] اسرار آميزترين مجسمه دنيا، متعلق به فرعون هاي مصر است! به اين مجسمه از هر طرف نگاه کنيد به سمت‌تان مي‌چرخد اما شاهکارش آخرش است که نور به سمتش مي‌گيرند! @Tagtv

HD

+ [تلگرام] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobirix.brick

HD

+ [تلگرام] .

HD

+ [تلگرام] سير حوادث شگفت سوريه در آخر الزّمان سير حوادث سوريه بسيار پيچيده است و به حرفهاي بي ربطي که برخي به ظاهر کارشناسان و يا گردانندگان متوهّم و دروغگوي برخي پايگاههاي مهدوي و آخر الزّماني گوش فرا ندهيد که وقتتان را تلف مي کنند. بر پاي آيات قرآني و روايات اسلامي و برخي علوم پيشگويي، کشوريه سوريه در آخر الزّمان و پيش از ظهور امام مهدي(عليه السّلام) مي بايست مراحل زير را بگذراند، و ما در آينده، با خاست خداي متعالي، به بررسي هم اين مراحل با بيان آيات و روايات و ديگر شواهد و دلايل خاهيم پرداخت. 1. آشوب و درگيري گسترده سوريه که نزديک 12 سال به درازا مي کشد. 2. ويراني گسترده سوريه (در حال انجام) 3. کشتار گسترده در سوريه (در حال انجام) 4. چيره شدن فرماندهي سعودي عربستاني با نام جُرْهُمِي بر حمص با کمک آمريکا و متّحدانش (انجام نشده) 5. لشکرکشي گسترد نيروهاي ايراني و حزب الله لبنان به شمال شرق سوريه و دمشق (انجام نشده) 6. محاصر اقتصادي شديد سوريه از سوي دولتهاي اروپايي و آمريکايي (انجام نشده) 7. لشکرکشي گسترده دولتهاي اروپايي و آمريکايي به بخشهايي از سوريه (انجام نشده) 8. لشکرکشي گسترد نيروهاي ترکيه به بخشهايي در شمال شرقي سوريه (انجام نشده) 9. لشکرکشي گسترد دولت بعثي و داعشي عراق با رهبري اصهب مرواني همراه با گروهي از منافقان به ظاهر شيعه از کوفه با رهبري شيصباني به سوي دمشق (انجام نشده) 10. لشکرکشي گسترد نيروهاي شورشي داعشي و غير داعشي آفريقايي از ليبي به مصر و سپس با فرماندهي ابقع سوي دمشق (انجام نشده) 11. زلزله اي بزرگ در سوريه و فرورفتن زمين در در حَرَسْتا و جابيه با 100 هزار کشته (انجام نشده) 12. کشته شدن بشّار اسد در دمشق به دست گروهي از مردم آن (انجام نشده) 13. قيام سفياني در وادي يابس (پيشتر از برخي حوادث يادشده) و چيره شدنش چند ماه بعد بر دمشق (انجام نشده) 14. برخي رويدادهاي ديگر.... (انجام نشده) سيّد سليمان مدني تنکابني-ايران- قم https://telegram.me/joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] https://gap.im/ddddd12

HD

+ [تلگرام] تحوّلاتي در عراق در حال انجام است، ولي دگرگونيهاي بنيادين در عراق و آشوب گسترده و روي کار آمدن اصهب مرواني در بغداد و هاشمي شيصباني در کوفه که از سالها پيش خبر داده بوديم، هنگامي است که در ايران نيز تحوّلات ويژه اي روي دهند. يادتان باشد پيش از تحوّلات بنيادين در عراق، در بصره جنبشي خاهد بود. @joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] https://gap.im/karevan_34034

HD

+ [تلگرام] خلاصه سرنوشت عربستان سعودي و پادشاهي آل سعود در آخر الزّمان در بار عربستان سعودي و پادشاهي آل سعود گفتاري مفصّل نوشته ايم که در زماني مناسب ارائه خاهيم داد. براي کساني که دوست دارند زودتر از آن زمان، در بار سرنوشت اين کشور و پادشاهي آل سعود چيزهاي بدانند، نکاتي را به گونه اي خلاصه يادآور مي شويم: 1. در سال ظهور امام مهدي(عليه السّلام)، زلزله هايي در عربستان سعودي روي مي دهند و برخي آتشفشانهاي بزرگ در اين کشور فَوَران مي کنند و ماي ترس و وحشت مردم مي شوند، و آتش چنان سوي آسمان زبانه مي کشد که نورش در شهر بُصْري در جنوب دمشق ديده مي شود. 2. در سال ظهور امام مهدي(عليه السّلام)، ميان پادشاه عربستان و ديگر شاهزاده ها اختلاف شديدي روي مي دهد و پادشاه احساس خطر مي کند و دستور مي دهد که 15 تن از شاهزاده هاي مهم را بکشند. 3. مخالفان پادشاه عربستان نقش قتل پادشاه را مي کشند، و بنا بر آن چه از روايات اسلامي و علم جفر دانسته مي شود، پادشاه در شب عرفه به دست شخصي با نام .... و با دو ضربه در شکم کشته مي شود و فرداي همان روز خبر مرگش ميان حجگزاران پخش مي شود و مردم آورند خبر را مي کشند. 4. پس از کشته شدن پادشاه عربستان، کشور و برخي شهرهايش دچار آشوب و هرج و مرج مي شود و حجگزاران در منا چون سگ بر يکديگر يورش مي برند و کشتار زيادي رخ مي دهد و پرد گرانبهاي کعبه نيز دزديده مي شود. جالب توجّه است اگر بدانيد، در آن سال و در آن حج، سوريها، عراقيها و ايرانيها از حج باز مي مانند و در آن آشوبها و درگيريها شرکت ندارند. 5. سفياني شامي پس از قيام در سوريه و چيره شدن بر بيشتر سرزمينهاي شام، سپاهي را سوي مصر و عراق و ايران و عربستان سعودي مي فرستد، و سپاهيان اعزام شده سوي عربستان، نخست به مدينه مي روند و پس از کشتار و چپاول و تجاوز در اين شهر مقدّس، براي تخريب کعبه و دستگيري و کشتن امام مهدي(عليه السّلام) و دو تن از يارانش، از مدينه سوي مکّه مي روند و در حالي که هنوز از شهر مدينه بيرون نرفته اند، ناگهان زمين در بيدا مي لرزد و دهان باز مي کند و همه سپاه سفياني، جز دو تن، را در خُد فرو مي برد. 6. پيش از رسيدن امام مهدي(عليه السّلام) به مکّه، آن بزرگوار نفس زکيّه که جواني بي گناه و پاک است را به نمايندگي از خِيش سوي مکّيان مي فرستد تا آنان را به ياري امام فرا بخاند و سپاهيان آل سعود او را مي گيرند و ميان پاي عراقي کعبه که حجر اسود در آن جاست و جايگاه ايستادن ابراهيم(عليه السّلام) که رو به روي در کعبه است، سرش را مي برند!!! 7. امام مهدي(عليه السّلام) که در مدينه ميان گروهي اندک از ياورانش آشکار مي شود، و براي وي قيام با شمشير روا نيست، هنگامي که سپاه سفياني به مدينه مي رسد، و مي خاهند امام مهدي(عليه السّلام) را دستگير کنند و بکشند، وي بر جان خويش نگران مي شود و سوي مکّه مي گريزد و به کعبه پناه مي برد و صبح روز شنبه دهم ماه محرّم، با فرمان خداوند قيام جهاني خد را آغاز مي کند و سپس به مکّه مي آيد و از آن جا رهسپار عراق مي شود. سيّد سليمان مدني تنکابني-ايران- قم @joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] پيشبيني تيره شدن روابط عربستان سعودي و آمريکا ترامپ رئيس جمهوري قدرتمندترين کشور دنيا و تاجري است پولدار و بسيار مغرور و نفرت برانگيز. عربستان سعودي نيز کشوري است ثروتمند که بيشترين ذخاير انرژي جهان را دارد. پادشاهي پير دارد که مغزش فرسوده است ولي وليعهدي جوان و تحصيل کرده اي دارد که در واقع اداره کنند اصلي امور کشورش مي باشد و از حالا تمرين پادشاهي مي کند. او همه چيز را خوب مي فهمد و زير نظر دارد و به گونه اي طبيعي از غرور جواني و عربي نيز برخُردار است. بي گمان، بن سلمان از اين که مي بيند ترامپ قبل از انتخابات آمريکا سخن از دوشيدن عربستان به ميان آورده است و اکنون نيز در حال دوشيدن اين کشور است و تا کنون هيچ کار مهمّي در سوريه و يمن و نيز بر ضدّ ايران نکرده است، و دست کم دو بار بن سلمان را در حضور رسانه ها تحقير کرده است، از وي کينه به دل مي گيرد و سرانجام روابط عربستان سعودي و آمريکا تيره مي شود. در بار آن چه گفتيم، افزون بر شواهد و قرائن يادشده، روايتي است که شاهد صدق گفتار ماست. از برخي احاديث اسلامي بيانگر رويدادهاي آخر الزّمان چنين برمي آيد که واپسين کسي که پيش از ظهور امام مهدي(عليه السّلام) در حجاز و سرزمينهاي پيرامونش پادشاهي مي کند، کشته مي شود. حُذَيْفَه پسر يَمان گفته است: پادشاهي کشته مي شود که براي او در آسمان بهانه پذير و در زمين ياوري نخاهد بود،‌ و پادشاهي برکنار مي شود، به گونه اي که بر روي زمين گام بردارد، در حالي که چيزي از زمين(1) براي وي نيست، و پسر بانوي در بند شده پادشاه مي گردد(2). چنين مي نمايد که اين روايت از سخنان پيامبر(صلّى الله عليه و آله) باشد، اگرچه حذيفه صحابي آن را به وي نسبت نداده است. مراد از «پادشاهي که کشته مي شود» و فرشتگان آسمان بهانه اش را نمي پذيرند و توانگران زمين ياري اش نمي کنند، واپسين زمامداران حجاز و سرزمينهاي پيرامونش پيش از قيام امام مهدي(عليه السّلام) مي باشد، و مقصود از «پادشاهي که برکنار مي شود» و هم داراييهايش در پايان زمامداراي اش از دستش مي رود، واپسين پادشاهان سه گان بني عبّاسي اند که در آخر الزّمان بر بخشي از سرزمينهاي مشرق چيره مي شوند، و گماني نيست در اين که «پسر بانوي در بند شده که پادشاه مي گردد»، امام مهدي(عليه السّلام) مي باشد؛ زيرا وي از مليکه زاده شد که دختر يَشُوعا پسر قيصر امپراتور روم شرقي و از زيندگان قُسْطَنْطَنِيَّه -اِسْتانْبُول کنوني- بود، و مسلمانان در درگيريهايشان با روميان بر مرزهاي روم شرقي وي را در بند کردند و در عراق فروختند، و امام علي هادي(عليه السّلام) او را از ميان بردگاني که براي فروش به عراق آورده بودند، خريد و آزاد کرد و به عقد فرزندش امام حسن عسکري(عليه السّلام) در آورد. گفتني است، کشتن واپسين پادشاهان حجاز و سرزمينهاي پيرامونش، در ماه ذي حجّ سال قيام امام مهدي(عليه السّلام) روي مي دهد، و گمان مي کنم که برکناري واپسين زمامداران بني عبّاس، در ماه ذي قعد همان سال خاهد بود. —------------------------------------------------------------------------- 1. در نسخ چاپي الغيبة پشتوان ما، در نوشتار عربي حديث، در اين جا «الآخر» يافت مي شود که سازگار با آن چه در ديگر نسخه هاي چاپي اين کتاب آمده است، به «الأرض» اصلاح و ترجمه گرديد. 2. الغيبة، نعماني، ص 276، ب 14، ح 39 (ترجم سيّد سليمان مدني تنکابني). سيّد سليمان مدني تنکابني-ايران- قم https://t.me/joinchatakheruzzaman

HD

+ [تلگرام] پيشبيني شگفت امام علي(عليه السّلام) در بار ناتواني آمريکا و اروپا در آخر الزّمان امير مؤمنان علي(عليه السّلام)، در بيان نشانه هاي قيام قائم(عليه السّلام)، فرمود: ... بهوش، اي واي بر بصره از آن چه(1) در آن جا فرود مي آيد از طاعون و آشوبها که برخي از آنها در پيِ ديگري اند، و بي گمان، من نبردهاي بزرگي را در واسط مي شناسم ... بهوش، اي واي بر بغداد از ري، از مرگ، کشتار و ترسي که زيندگان عراق را فرا مي گيرند، هنگامي که ميان ايشان (عراقيها) شمشير فرود آيد؛ پس، آن اندازه که خدا بخاهد، کشته مي شوند، و نشانه اش هنگامي است که توانايي روميان سست شود و عربها چيره شوند و مردمان، مانند جنبش مورچگان، سوي آشوبها بخيزند. پس، در آن هنگام، عجمها (پارسيان) بر عربها (عراقيان) مي شورند و بصره را مي گيرند...(2). بي گمان، امام علي(عليه السّلام) در اين روايت از روي دادن برخي آشوبها و جنگهاي پياپي و فراگيرشدن برخي بيماريهاي واگير ميان بصريان و روي دادن چند جنگ بزرگ در واسِط (کوت) خبر داده است، و سستي و فروريزي جايگاه و توانايي دولتهاي اروپايي و آمريکايي در جهان، به ويژه خاورميانه، را پيشگويي کرده است، و به پيشرفت و نيرومندشدن برخي گروههاي عرب سَلَفي (گذشته گرا) اشاره فرموده است که بر فرمانروايان سرزمينهايشان مي شورند و برکنارشان مي کنند و بر آن جاها چيره مي شوند و هر چه بخاهند، انجام مي دهند، مانند سفياني و پيروانش در سوريه و مرواني و پيروانش در عراق، و گماني نيست در اين که پس از چيره شدن اَصْهَب مَرْواني و پيروانش، از بازماندگان حزب بعث و گروه داعش، بر بغداد و بصره، ميان زمامداران ري و زمامداران بغداد جنگ روي مي دهد، و ايرانيان بر عراقيها يورش مي برند و شهر راهبردي بصره را مي گيرند. بدان که مراد از «روميان» در بسياري از روايات اسلامي بيانگر رويدادهاي آخر الزّمان، اروپاييان و بسياري از آمريکاييان و استرالياييها مي باشند که از فرزندان روميان اند، و «عَجَم» نامي براي هم مردمان ناعرب است، ولي چه بسيار عجم به کار مي رود و با چيزي که همراه سخن مي باشد، دانسته مي شود که مقصود از آن همان پارسيان يا ايرانيان اند، چنان که در اين حديث آمده است. ------------------------------------------------------------ 1. در هم نسخه هاي چاپي إلزام الناصب نزد ما، در نوشتار عربي حديث، در اين جا «و ما» يافت مي شود که به «ممّا» اصلاح و ترجمه گرديد. 2. إلزام الناصب، ج 2، ص 158، خطب بيان 1 (ترجم سيّد سليمان مدني تنکابني). برگرفته از: جهان در آستان ظهور، پژوهش و نوشت سيّد سليمان مدني تنکابني @joinchatakheruzzaman
تسبیح دیجیتال
HD
0 امتیاز
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top