شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

HD

+ [تلگرام] نقش فرانسه و همپيمانان غربي اش در سرنوشت انقلاب ايران نُوسْتْرْاَدَمُوس، پيشگو و ستاره شناس مشهور فرانسوي، نزديک 460 سال پيش، در رباعي اي كه با بهره گيري از روايات اسلامي بيانگر رويدادهاي ايران در آخر الزّمان سروده، به نقش بنيادين فرانسه و همپيمانان غربي اش در آغاز و انجام انقلاب ايران اشاره کرده است: باران، گرسنگي و جنگ در ايران باز نمي ايستند. ايماني بزرگ پادشاه را به زانو در مي آورد. آن کارهايي که در فرانسه آغاز شده بودند، در همان جا پايان مي يابند. نشانه اي رازآلود براي کسي که در تنگناست(1). بي گمان، مراد نوسترادموس از باران پيوسته در ايران، همان بارانهاي سيل آساي پياپي اي مي باشند که کمي پيش از سال ظهور امام مهدي(عليه السّلام) مي بارند و ماي سستي زمين و تباهي روييدنيها و گرسنگي فراگير مي شوند، و جنگ ميان ايران و عراق پس از چيره شدن اَصْهَب مَرْوانِي و پيروانش از بازماندگان حزب بعث و گروه داعش بر اين کشور و يورش شَرُوسِي يهودي نژاد و ناصبي روش با نيروهاي خزر و ترکش از قفقاز جنوبي بر ايران و ديگر جنگها را در پي دارند، و مقصود وي از «ايماني بزرگ»، حسني گيلاني شورشگر در ديلم است، و پادشاهي که به زانو در مي آيد و در تنگنا مي افتد، سومين پادشاه بني عبّاس در آخر الزّمان مي باشد. برخي کارشناسان باور دارند «کارهايي که در فرانسه آغاز شده بودند»، همان تلاشهايي اند که سران آمريکا، فرانسه، بريتانيا و آلمان در آغازه هاي پيدايش انقلاب ايران همسوي با آن انجام دادند، و راه را براي سفر بنيادگذار آن انقلاب، سيّد روح الله خميني، از عراق به فرانسه در مهر 1357 برابر اکتبر 1978 باز گذاشتند و پذيراي وي با گروهي از همراهانش در اين کشور شدند، و نيز در نشستي که با ميزباني فرانسه، در دي 1357 برابر ژانويه‌ ، در جزير گوآدِلُوپ از بخشهاي وابسته به کشور فرانسه در درياي کارائيب برگزار شد، خاستار بيرون رفتن شاه ايران محمّدرضا پهلوي از کشورش و دگرگون کردن زمامداري وي شدند، و گماني نيست در اين که سرانجام، چنان که نوسترادموس پيشبيني کرده است، بينند کارهاي زيانباري از سوي فرانسه و هم پيمانان غربي اش در بار انقلاب ايران خاهيم بود، و نمونه اي از اين کارهاي زيانبار، همراهي فرانسويان با ديگر دولتهاي غربي و شرقي در انجام دادن تنگناهاي سياسي، اقتصادي و نظامي بر زيان دولت ايران و بستن پيمانهاي اقتصادي و نظامي گسترد دولت فرانسه با برخي دولتهاي عربي ناسازگار با ايران، مانند عربستان سعودي، مي باشد. --------------------------------------------------------------- 1. نوشتارهاي نوسترادموس به زبان فرانسوي و برگردان آن به زبان انگليسي، سانتوري 1، رباعي 70 (ترجم يکي از دانشمندان معاصر). برگرفته از: جهان در آستان ظهور، پژوهش و نوشت سيّد سليمان مدني تنکابني @joinchatakheruzzaman
ساعت دماسنج
HD
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top