شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

HD

+ [تلگرام] معجز شربت ليموسيرزنجفيل عسل شربت ليموسيرزنجفيل عسل بهترين و شگفت ترين داروها براي رسوب زدايي و بازکردن رگهاي بدن، به ويژه قلب و مغز، زدودن چربيهاي بد، سم زدايي از تن، به ويژه کبد، صاف و رقيق کردن خون و تنظيم فشار خون و درمان فشار خون بالا، بهبود کارکرد قلب و پيشگيري از سکته هاي قلبي و مغزي، پيدايش نيرو و شادابي در بدن و ده ها سودمندي ديگر مي باشد. 150 گرم سير طبيعي تازه يا نيم تازه(1) پوست کنده(2) و 50 گرم زنجفيل تازه نازک پوست کنده -يا يک قاشق غذاخُري پودر آن- و 500 گرم ليموترش خارگي يا ليموترش مازندراني يا ليموترش شيرازي تازه و شاداب را فراهم کنيد و همه را خوب شسته و زنجفيل را خُرد کرده و ليموها را با پوست ولي بدون هسته چند تکه کرده، همراه يک ليوان(3) عرق نعنا و دو ليوان آب، اندک اندک درون دستگاه مخلوط کن بريزيد تا خوب له شوند و در هم آميزند. سپس آميخت به دست آمده را درون ظرفي سراميکي يا تفلون يا استيل بريزيد و روي آتش ميانه بگذاريد تا اندک اندک داغ شود و آن را هم بزنيد و تنها يک بار، نه بيشتر، بجوشد. آن گاه در ظرف را رويش بگذاريد تا دم بکشد. پس از سردشدن، آن را بي آن که از صافي بگذرانيد، در ظرفي شيشه اي و در دار بريزيد و دور از نور و در جايي خيلي خنک، مانند يخچال، نگاه داريد. هر روز صبحها نيم ساعت پيش از صبحانه يا يک ساعت پس از آن و شبها نيم ساعت پيش از شام يا يک ساعت پس از آن، هر بار پس از همزدن شربت ليموسيرزنجفيل، نيم استکان از آن را با يک قاشق مربّاخُري عسل شيرين کنيد و بنوشيد، و اين کار را براي يک دور 36 روزه پيگيري کنيد. در پايان دوره، اگر نياز به بازخُردن دارو بود، يک هفته تا ده روز صبر کنيد و يک دور ديگر نيز اين کار را انجام دهيد. شنيدني است اگر بدانيد، نوشيدن شربت ليموسيرزنجفيل عسل هيچ بوي بد و آزاردهنده اي در دهان پديد نمي آورد. نيز بدانيد که شربت هر دوره را نبايد يک باره فراهم کنيد، بلکه آن را سه بار جدا از هم و تازه، در اندازه اي که گفتيم، درست کنيد تا شربت گنديده نشود و سودمندي و درمانگري اش بيشتر باشد. بهتر است در هر 6 ماه، يک دور 36 روزه شربت ليموسيرزنجفيل عسل را بنوشيد تا از سودمنديهايش بهره مند، و از جرّاحي و دستکاري قلب براي بازکردن رگهاي بسته اش بي نياز شويد! گفتني است، کساني که فشار خون و قند خونشان پايين است و يا با نوشيدن شربت ليموسيرزنجفيل عسل دچار اُفت فشار خون و اُفت قند خون و سستي بدن و سرگيجه مي شوند، پس از نوشيدن اين دارو، يک قاشق مربّاخُري ديگر عسل روي زبان بگذارند و آن را مزمزه و نوش جان کنند، و در گذر روز، از شيرينيهاي طبيعي مانند خرما و کشمش و انجير بهره بگيرند. همچنين، آنان که شربت ليموسيرزنجفيل خُشايند کامشان نيست، بهتر است هنگام نوشيدن دارو آن را با يک قاشق غذاخُري عسل شيرين و خُشمزه کنند. نيز شايان يادآوري است، براي بهره بردن بيشتر از داروي ليموسيرزنجفيل عسل و افزايش توان قلب و پيشگيري از لخته شدن و چسبناکي خون و گرفتگي و بسته شدن رگها، دست کم روزي يک ساعت پياده روي کنيد و کمي بدويد و يک چهارم تا نيم ساعت نرمش و ورزشهاي سبک انجام دهيد، و شبها زودتر بخابيد و صبحها زودتر از بستر خاب برخيزيد، و از خُردن گوشت گاو بپرهيزيد، و در هر سال، دو بار، يکي ميانه هاي بهار و ديگري ميانه هاي پاييز، حجامت از پشت، ميان دو کتف، را انجام دهيد. همچنين، اگر مي خاهيد تندرست باشيد و از بدي و زيان چاقي و افزايش وزن رهايي يابيد، در روز تنها دو بار، يکي صبح و ديگري شب، به انداز نياز غذا بخُريد، و ميان وعده تان سالاد يا ميوه باشد. ----------------------------------------------- 1. سير تازه در دو فصل بهار و پاييز به بازار مي آيد. از سير بهاره براي بهار و تابستان، و از سير پاييزه براي پاييز و زمستان بهره بگيريد. 2. اگر سيرها را اندک زماني در آب بخيسانيد، کندن پوست آنها آسانتر مي شود. 3. هر يک ليوان برابر دو استکان و هر چهار ليوان برابر يک ليتر است. برگرفته از: طبّ سليماني، نوشت سيّد سليمان مدني تنکابني @joinchatakheruzzaman
چراغ جادو
HD
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top