شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

HD

+ [تلگرام] بر اساس تحقيقات انجام شده خواندن آهنگ مورد علاقه تان هنگام دوش گرفتن باعث تنظيم فشار خون و تقويت سيستم ايمني بدن و افزايش اکسيژن در خون و بهبود روند گردش خون در بدن مي شود! پس ديديد آقايون يه چيزي ميدونن که هر دفعه تو حموم صداشون بالاست! @Tagtv
mp3 player شوکر
HD
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top