شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

HD

+ [تلگرام] آثار و برکات نماز امام صادق(عليه السّلام) فرمود: بي گمان، خداوند با نمازگزاران از شيعيان ما [بلاها] را از بي نمازان از شيعيان ما دور مي کند، و اگر همه بر رهاکردن نماز گرد آمده بودند، نابود مي شدند (الكافي، ج 2، ص 451، ترجم سيّد سليمان مدني تنکابني). @joinchatakheruzzaman
mp3 player شوکر
HD
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top