سفارش تبلیغ
صبا ویژن

92

حماسه سیاسی=سال92

بهاری گفته رهبر فقط یک رأی دارند آری رهبر فقط یک رأی دارند و شاید ما ندانیم به چه کسی رأی می دهند امّا ملّت می دانند که رهبر به چه کسی یا کسانی رأی نمی دهند

-----------