سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هدیه چادرملو

هدیه چادرملو

دوش و قت سحر از غصه نجاتم داد ند  

  و اندر آن ظلمت شب یک شکلاتم داد ند

معدن و آب و نشاط و همه ی هستی ما 

  ارد یا بردن و یک خواب و خیالم داد ند

خود بد ا نی چه کسا نی  به سرم چوب فلاکت بزد ند

   وعده ی کشک و خیار و قنواتم داد ند

شلغم و شوربا و شولی و شلیل 

  جهت رفع بلا و سر تاسم داد ند

وسط لوت بیابون کو یر 

 قطار تق تقو و باد هوایم داد ند

خشک کرد ند گلو یم چو گلوی قنوات 

   زهر مار و شوره زار و صد غبارم داد ند    

 

===================

چو می دزدند زما چادرملو

چرا نزاید سگشان نوزده قلو