سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حق طلبی نامزد انتخابات 92

 

حق طلبی

غلامرضا دهقانزاده بهابادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری

------------

-----------------

---------------

-------------------

http://www.yazdfarda.com/news/1392/02/68970.html

----------------

http://www.bahabad.in

----------------

http://www.ddddd12.ir/index.php/f-haq/201-92

------------------

 

 


55

آیا می دانید اینان از چه چیزی محافظت می کنند؟

 

اگرنمی دانید بدانید از25سال دزدی وحق کشی محافظت می کنند


میدونشون هم دزدیه

میدونشون هم دزدیه

زهردکان که رد می شی دزدا به دورش جمع می شن

یواش یواش تو بلواراش چرخ می زنند و کم می شن

پانزده ساله که دزدیدند چادرملو مثل هلو

میدونشون هم دزدیه شعارمی دن بلندبلند از توگلو

گوش فلک را کر کدن چادرملو مال مایه

نمی دونن اگر بگم یه چیزایی زودی می رن توی سایه

کاخ می سازند چند طبقه با دزدی از چادرملو

کوفت بخورند ساقط بشن ازاون بالا مثل آلو

من نمی گم همه می گن چادرملو را دزدیدند

بلای جونشون بشه تاوقتی که چادرملورا می خورند

هی می برند و می خورند آب ما را شور می کنند

بادستهای ناشورشون کباب برگ سور می کنند

شعرمرا خراب کدن با اون همه بی ادبی

تیرماه شدوکاری نشد ندیده اند مردم ما غیر بدی

چادرملومثل آلو توحلقشون رفته فرو

کوفت بخورن خفه بشن تاوقتی که دارند گلو

صدتاچراغ روشن کدن تو میدون دزدیشون

تاهمه عالم ببیند دزدی های صدسالشون


میشانی در لباس گرگ

میشانی در لباس گرگ

دوستان روشن ضمیر سلام

تابه حال فراوان شنیده اید که گرگها یی در لباس میش ظاهر شده اند تا در این لباس میشی

عده ای را خام کنند این بار میشانی پیدا شدند واین شهامت را به خود دادند ولباس گرگ برتن نمودند

تا گرگان میش نما را به مردم معرفی نمایند البته دراین انتفاضه 21 روزه مردم هم سنگ تمام گذاشتند

تنها عیب این مرحله این بود که خواص گول گرگهاراخوردند وخودرا خوار وذلیل نمودند

اگر چه تعهد داده اند ظرف مدت سه ماه این خواری را جبران نمایند واز روز چهارم فروردین

از مردم مهلت خواسته اند ولی باید بدانند در انتفاضه سوم چه برسرشان خواهد آمد

می خواستم داستان یکی از گرگان میش نما را تجسم کنم ولی بماند برای بعد


دزدی سنگین

دزد ی سنگین

 

گفتم غم تو دارم چادرملو نیامد     گفتاچشمت درآید چادرملو نیاید

 

   گفتم ز هردکانی رسم و فا بیاموز           گفتا ز هردکانی این کار کمتر آید

 

گفتم که بوی حلوا از هردکان بیاید        گفتا که بو نکش تو  ازسوی معدن آید

 

گفتم خوشا هوایی کز سوی معدن آید       گفتا نفس نکش تو از هردکان بیاید

 

گفتم که عشق معدن مارا به آرزو کشت         گفتا فضولی تو با هردکان نیاید

 

گفتم که هردکانی کی عزم صلح دارد     گفتا که هردکانی کاری به صلح ندارد

 

گفتم خوشا زمانی چادرملو بیاید       گفتا تو خوش خیالی چادرملو نیاید

 

****************

دزد ان بد سلیقه چادرملو را برد ند        از دستشان فتاده این انگور غر یبی