سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برای ضامن آهوها

 

حـــرمت ملجـــــأ دلـــــم گشــــــته
دام هـــــا بــــال کـفــتـرت بســــته

مــن کجـــا لایـــق نگـــــاه تــــــو ام
من ســرا پــا گـــدای خوان تــــــو ام

هســـــتی ام را اگـــر زمـن گیـــری
دلخوشم چون تو دست می گیری

یـارضـــا (ع) خســــته ام پنــاهم ده


گوشـــــه ای از حـــــرم جـــوابم ده

مــن بــه غیــر از حـــرم کجــــا دارم
تــا دلـــــــــم را بــه گــریـــه وا دارم

تـــا همـیشـــه مریـــد عشـق تو ام
مــن مریض شفــــای چشـــم تو ام

دســــت خــالــــی امیــدوار کــــرم
پـــر زده دل دوبــاره ســـمت حــرم

ســـربلندم کـــه نوکـــرت هســــتم
سرخوشم چون که سائلت هستم

جـــــان بـــی ارزشــم فـــدای رخـت
ایــن دلـــــــم تــا ابــد گـــــدای درت

یـــــارضــــا (ع) زائـــرم کــن ای آقـــا


یک نظــــر راهـــی ام کن ای آقــــا

http://eshqenab.blogfa.com/post/19 

-----------------

 

 


آمده ام، شاه پناهم بده ...

"این شعر از دیوان دکتر قاسم رسا  میباشد، در وصف شتری که


 ر مرداد ماه 1351 از مسلخ گریخت و به صحن امام رضا(علیه السلام) پناهنده شد، و


 بعد از این واقعه در مزارع آستان قدس از این شتر نگهداری شد."

 

ساربانی اُشتری را صبحگاه

بهر کشتن برد در کشتارگاه

 

اُشتر از مسلخ چو آهو می گریخت

تا بَرَد بَر ضامن آهو پناه

 

شد هراسان وارد صحن عتیق

ملتجی بر دادرس شد دادخواه

 

زد چو زانوی ادب را بر زمین

شه بر او افکند از رحمت نگاه

 

لطف سلطان بین که تا پایان عمر

می چرد در سایه ی الطاف شاه

 

باز کن چشم خرد ای کور دل

کز یقین آیی برون از اشتباه

 

هر که را نور ولایت در دل است

بُرد سوی کعبه ی مقصود راه

 

کمتر از حیوان نئی ای دردمند

آنچه می خواهی از این درگه بخواه

 

کعبه ی دلها بود شمس الشموس

خیره از نور جمالش مهر و ماه

 

برفرازد چون«رسا» سر از شرف

هر که ساید جبهه بر این بارگاه

-------------

http://reyhan86.mihanblog.com/post/105

--------------