سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شفابخشی قرآن از منظر علوم پزشکی

شفابخشی قرآن از منظر علوم پزشکی

الف : تأثیرات قرائت قرآن بر کاهش درد ، اضطراب و افسردگی

1) آقای علیرضا نیک بخت نصرآبادی ، کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تحقیق خود را به

«بررسی میزان تأثیر آوای قرآن بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحی شکم »

اختصاص داده است و در پایان نتیجه گرفته که آوای قرآن باعث کاهش شدت درد در بیماران بعد از اعمال جراحی شکم می شود .

2) گروهی آزمایشی (60 نفر) دختر بصورت تصادفی از بین دانش آموزان دبیرستان انتخاب شدند ، گروهی که حداقل 6 ماه روزانه نیم ساعت به قرائت قرآن پرداختند میزان اضطراب و گرایش به افسردگی آنان به شکل چشمگیری کمتر از آزمودنیهای گروه مقایسه است .

قرآن کریم نقش مؤثری در مقابله با استرس دارد .

1- وحدت شخصیت انسان و رابطه آن با توحید قرآن

2- دمیدن روح امید و ممنوعیت از یاس و ناامیدی در قرآن و کاهش افسردگی

ب : تأثیرات آموزه های قرآن بر بهداشت روانی فردی و اجتماعی بشر :

تحقیقات نتایج مثبت و چشمگیری در مورد مفاهیم و دستورات قرآن بدست آمده است . پژوهشها نشان می دهد که سلامت روان انسانی ، اساسی ترین و مهم ترین مسأله در شخصیت سالم وحدت روان و تعهد مذهبی است .

یکی از صاحب نظران می نویسد :

نتایج نشان می دهد بیمارانی که باورهای مذهبی قوی تر داشتند و اعمال مذهبی را انجام می دهند نسبت به گروه دیگر کمتر افسردگی داشتند و راه طولانی تری را در هنگام ترخیص از بیمارستان طی کرده اند دانستن خدا به عنوان قدرت و منشأ آرامش ارتباط زیادی با پایین بودن افسردگی است .

3- دعوت قرآن به صبر و تأثیر آن در کاهش فشارهای روانی

4- دعوت قرآن به توکل به خدا و تأثیر در حل مشکلات و آرامش روانی

5- تأثیر خدا در آرامش دل و رفع اضطراب و نگرانی

گرد آورنده :خدیجه ابراهیمی

. فصلنامه اندیشه و رفتار (مجله روانپزشکی و روانشناسی ) ،ص 41

. بقره ، 153 و 155 ،آل عمران 200 و …

. احزاب 3 ، آل عمران 159 و ...

                                      http://pardisghoran.persianblog.com


شگفتی های آفرینش

سلام

برای مشاهده ی تصاویر عجایب ، ابتدا بر روی لینکها راست کلیک کنید

آنگاه گزینه ی { باز کردن در پنجره ی جدید } را انتخاب نمایید

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/red-roz.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/mosque.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/kalma.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/full_kalma.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/d-s.jpg

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/fish.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/ALLAH_PLANT.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/allah-kandoo.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/allah-abr.gif

 

http://www.ParsiBlog.com/PhotoAlbum/ddddd12/0123456789.jpg

 

درضمن توضیحات ضروری در این و بلاگ آمده است

شگفتی های آفرینش

http://bahamuzehpicture.blogfa.com

 


شماره گذاری

شماره گذاری

برای شماره گذاری فایلهای mp3 باید توجه نمود:


الف – اگر مجموع آنها کمتر از صد تا بود یعنی دو رقمی بود


برای شماره گذاری باید از صفریک وصفر دو تا صفر نه شروع کرد

 

آنگاه شماره ی ده را نوشت


ب - اگر مجموع آنها بیشتر از صد وکمتر از هزار بود


برای شماره گذاری باید ازصفرصفر یک شروع کرد

 

وجلوی اعداد ده تا نود ونه یک صفر گذاشت


بارعایت این مطلب وقتی فایلهای خود را

 

بر روی سی دی خام می ریزید ترتیب آنها حفظ می شود